• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Les dette før du fyller ut søknaden

Skjemautfylling

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Les dette før du fyller ut søknaden

Denne søknaden fylles ut, signeres og sendes inn elektronisk.

Søknaden gjelder

deg som har et hjelpebehov, eller som søker om helse- og omsorgstjeneste for noen andre.

Søker du for en annen person må vedkommende være kjent med innholdet i søknaden og samtykke til at den sendes inn. Det er den du søker for som vil bli kontaktet av kommunen for videre saksbehandling.
Dersom du skal bistå videre i saken med å gi eller motta opplysninger, må du få fullmakt. Denne fullmakten legges ved søknaden eller ettersendes per epost. Fullmaktskjema finner du her. Du trenger ikke fullmakt når du har foreldreansvar.

Du kan begynne utfyllingen nå, og fullføre senere

Skjemaet blir automatisk lagret etter hvert som du fyller det ut. Du kan avbryte utfyllingen, og fortsette senere, men senest 30 dager etter at du begynte å fylle ut skjemaet. Du vil motta en kvittering tilsendt på e-post når søknaden er sendt inn.

Unntatt offentlighet

Søknaden er unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven §13 og forvaltningsloven §13.1.

Vedlegg
For å kunne saksbehandle søknaden raskest mulig ber vi deg legge ved opplysninger fra fastlege, spesialisthelsetjenesten eller andre som kan ha betydning for søknaden.

Søknad og vedlegg sendes elektronisk. Vedlegg kan eventuelt ettersendes eller leveres til:

Psykiske helseutfordringer og/eller rusutfordringer for voksne:
Mestringsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Fysio- og ergoterapitjenester:
Fysio-/ergoterapitjenesten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Helse- og omsorgstjenester:
Samordningsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfyllingEtter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader