• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Les dette før du fyller ut skjemaet

Skjemautfylling

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage / SFO

Les dette før du fyller ut skjemaet

Søknaden gjelder

 • redusert betaling i barnehage og på SFO
 • for både kommunale og private barnehager og SFO
 • for maksimalt ett barnehageår/skoleår (du må søke hvert år)

Søknaden gjelder for deg som

 • er gift, samboer eller enslig forsørger, og
 • har barn i en barnehage og/eller SFO i Sandnes kommune, og
 • bor i en husholdning med lav inntekt (se Sandnes kommunes hjemmesider for informasjon om beløpsgrense) og
 • er bosatt i Sandnes kommune (folkeregisterert adresse). Er du ikke bosatt i Sandnes Kommune skal søknad rettes til kommunen der du er registrert bosatt.

Finn fram dokumentasjon før du begynner å fylle ut søknaden
INNTEKT:
Har du/dere ikke mottatt skatteoppgjør grunnet kort botid i landet eller lignende, kan du dokumentere inntekten deres med arbeidskontrakt, lønnsslipper, vedtak fra NAV, eller annen relevant dokumentasjon.

ENDRING AV INNTEKT:
Har husholdningen din hatt vesentlige og langvarige endringer i inntekt som følge av for eksempel langtidsledighet eller endringer i familiens sammensetting, kan du dokumentere dette ved hjelp av skatteoppgjør, lønnslipper, vedtak fra NAV, arbeidskontrakt, eller annen relevant dokumentasjon.

Dersom søkere har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står på den forhåndsutfylte skattemeldingen skal disse dokumenteres. Skattepliktige kapitalinntekter er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendeler.

Du kan begynne utfyllingen nå, og fullføre senere
Skjemaet blir automatisk lagret etter hvert som du fyller det ut. Du kan avbryte utfyllingen, og fortsette senere, men senest 30 dager etter at du begynte å fylle ut skjemaet.

Betal fakturaene selv om du venter på svar
Du må betale fakturaene for opphold og mat på barnehage og SFO som vanlig, selv om du venter på svar på denne søknaden. Betaler du ikke fakturaene, kan de bli sendt til inkasso.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfyllingEtter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader